# اصالت_یعنی_صداقت

دانه باشیم نه سیب

در میان هر سیب            دانه ها محدود است                                     در دل هر دانه سیب ها نامحدود                                      چیستانی ست عجیب                                                                    دانه باشیم ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 6 بازدید