# زندگی_با_کیفیت

بنگر که تو چگونه می افتی

                           برگ در انتهای زوال می افتد  و                                    سیب در انتهای کمال                                                        بنگر که تو چگونه می افتی چون برگی ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 9 بازدید